WAT DOEN WIJ?

FOCOMIN, voluit Forum voor Complexe Investeringen, is een vzw die in opdracht van een partij  die geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie of met een opportuniteit, op een neutrale en vertrouwelijke wijze alle betrokkenen bij elkaar brengt om tot een snelle en praktische oplossing te komen.

WAAROM? 

De besluitvorming en realisatie zowel van kleine, als van complexe en duurzame investeringsprojecten is problematisch geworden. Denken we maar aan de sanering en herontwikkeling van brownfields, de inplanting van mestverwerkingsinstallaties, de aanleg van windmolenparken,  de installatie van zonne-energie-infrastructuur, hergebruik van kerken, landhuizen, ... .

Heel wat van dergelijke geplande projecten worden niet gerealiseerd of slechts met heel wat vertraging. De oorzaken hiervan zijn het ongeordend door elkaar lopen van acties, zoals complexe regelgeving inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu, onroerend erfgoed, fiscaliteit, veelvuldige inspraakmomenten, lange procedures, een verhoogde NIMBY-gevoeligheid en een juridisch actievere omgeving.

FOCOMIN zorgt voor een gestructureerd samenwerking in de veelheid van actoren en randvoorwaarden.