MISSIE

 

FOCOMIN vzw is een platform waarbinnen partijen betrokken bij complexe investeringen, overleg kunnen voeren om door middel van procesbegeleiding bij te dragen tot een accurate besluitvorming en tot socio-economisch rendabele realisaties.

Met het oog daarop zal FOCOMIN vzw:

  • een overlegplatform zijn met private en publieke partijen

  • informatie verzamelen en verstrekken

  • netwerken uitbouwen

  • samenwerkingsverbanden aangaan met gelijkaardige organisaties in binnen- en buitenland.

 

 zie ook