HOE WERKEN WIJ?

STAP 1

FOCOMIN evalueert een vraag tot procesbegeleiding op haar haalbaarheid. Vooral de mogelijkheid om op een evenwichtige wijze tot een oplossing te komen is cruciaal. Met dit doel wordt bij aanvang tussen alle betrokken partijen een protocol afgesloten omtrent de organisatie van de onderhandelingen.

STAP 2

Vervolgens zal FOCOMIN de onderhandelingen organiseren of faciliteren waarbij ze eventueel ook beroep doet op onderhandelaars of specifieke experten die reeds bewezen hebben dat ze conflicten mede kunnen helpen oplossen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de commerciële belangen, technische mogelijkheden en toepasselijke regelgeving. Bovendien wordt alles in het werk gesteld om het project tijdens de onderhandelingen verder in uitvoering te houden.

Deze onderhandelaars en experten hebben er zich toe verbonden om te werken volgens de 3 pijlers.

 

Zie ook: