DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met de kwaliteit van het project en van het proces.

Een project wordt duurzaam genoemd als "het voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen" (Brundtland, VN-conferentie 1987).

FOCOMIN als procesbegeleider, is ervan overtuigd dat dit enkel kan bereikt worden als er tijdens de projectontwikkeling een evenwichtig proces verloopt tussen de 4 actor-groepen. Als er een conflict uitgevochten wordt tussen die 4 groepen of een deel ervan, zal het resultaat ten nadele zijn van een duurzaam project.