DE 3 PIJLERS VAN ONZE ORGANISATIE

Bij aanvang van de onderhandelingen wordt een overeenkomst gesloten die de onpartijdigheid en de oplossingsgerichtheid van de onderhandelaar, als ook de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen waarborgt.

1. ONPARTIJDIG

Alhoewel de vraag tot het management van een conflict of opportuniteit uitgaat van een bepaalde partij, zal de onderhandelaar of expert zich neutraal opstellen ten aanzien van alle betrokkenen. Een oplossing moet immers de basis zijn van een doorstart waarbij alle partijen op elkaar kunnen rekenen om het project tot een goed einde te brengen

2. VERTROUWELIJK

Alles wat in het kader van de onderhandelingen besproken of voorgesteld wordt, is vertrouwelijk. Dit betekent dat na het al dan niet succesvol afsluiten van de onderhandelingen, niets uit deze gesprekken en documenten mag gebruikt worden in een andere context, bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure.

3. OPLOSSINGSGERICHT

De onderhandelaars en experten van FOCOMIN, hebben reeds bewezen dat ze conflicten kunnen oplossen in specifieke domeinen. Zij hebben kennis van de marktomstandigheden en van de toepasselijke regelgeving. Bovendien zullen ze tijdens de onderhandelingen alles in het werk stellen om het project verder uit te voeren zodat de eventuele hinder minimaal wordt gehouden.