FOCOMIN forum voor complexe investeringen vzw

FOCOMIN vzw 

verleent ondersteuning bij moeilijkheden of conflicten die betrekking hebben op gebouwen, wegen, milieu, vergunningen, ...

brengt publieke en private partijen bij elkaar om duurzame ontwikkelingen mogelijk te maken door toepassing van nieuwe technieken op vlak van energie- en waterbeheer

 

deze website gebruikt geen cookies